Treapta Liceală

Pachetul excelență PLUS

  • Program instructiv - educativ (8:00-14:00/16:00);
  • Program academic conform Planului Cadru aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
  • Suport didactic individual (cărți, caiete, mape, portofolii);
  • Consilierea psihologului școlar/consilierului spiritual;
  • Introducere în antreprenoriat (clasa 10);
  • Ore de pregătire pentru BACALAUREAT (engleză, matematică, limba și literatura română, istorie, disciplina la alegere);

Cluburi pe interese

  • Secții sportive: gimnastica de agrement, ritmică, șah, tenis, crossfit;
  • Cluburi (clasa 10): Engleză începători, Germană, Italiană, Robotică/Programare/Microprocesoare.

CLUBURI PENTRU clasele V-VIII

foTbal Și gimnastica


Robotica/programare


EnglezĂ începători